Huisvesting

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat een of meerdere van uw kinderen naar school gaan op een van onze Prodas scholen in Someren-dorp: de Diamant, LeerRijk, of de Mariaschool. Of omdat u op zoek bent naar een school voor uw kind.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 ontstaat er op zowel LeerRijk als de Mariaschool een probleem; er is dan in deze gebouwen te weinig ruimte om de leerlingen te huisvesten.

Om tot een oplossing te komen voor dit ruimtegebrek is een werkgroep opgericht bestaande uit de voorzitters van de MR’s, de schoolleiders van de Diamant, LeerRijk en de Mariaschool en het bestuur van Stichting Prodas. Op 4 maart 2021 is de werkgroep bij elkaar geweest. De schoolleiders zijn met de feedback uit deze bijeenkomst aan de slag gegaan en zullen de voortgang in de volgende bijeenkomst aan de werkgroep terugkoppelen.

Middels deze nieuwsbrief zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang van deze werkgroep. 

Nieuwsbrief huisvesting Someren