Korein

In een leuke, uitdagende en veilige omgeving is ons Korein gevestigd in basisschool de Diamant en geopend gedurende de 40 schoolweken. We bieden peuterwerk voor kinderen vanaf 2 jaar (met of zonder VVE-indicatie) en voorschoolse opvang van 7.30 - 8.30 uur voor basisschoolkinderen van de Diamant. Bij Korein geven we extra aandacht aan Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat doen we in samenwerking met school, zodat we op deze manier een doorlopende leerlijn aan kunnen bieden die aansluit op het basisonderwijs. 

De openingstijden van Korein zijn op: maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Zou je graag je zoon of dochter willen aanmelden voor Peuterwerk dan kan dit via onze klantadviseur. Telefoonnummer: 040 - 2948940 

 

Korein Avennelaan