Corona virus: update

24 maart 2020

Het kabinet heeft besloten dat de eindtoets voor groep 8 dit jaar niet afgenomen wordt. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw school. Op 23 maart heeft het kabinet verder gaande maatregelen afgekondigd; Blijf zo veel mogelijk thuis en alle bijeenkomsten worden tot 1 juni afgelast. Voor het onderwijs geldt nog steeds dat voor 6 april besloten wordt of de sluiting van de scholen gehandhaafd blijft.

Dit betekent dat uw kind niet naar school mag komen, tenzij ouders een vitale functie bekleden. Door iedere school van Prodas wordt inmiddels voor ongeveer twee uur per dag een alternatief lesaanbod gedaan aan kinderen die thuis zijn.Er wordt zowel digitaal als niet digitaal werk aangeboden. U maakt zelf met uw kind afspraken over de wijze waarop uw kind met dit alternatieve programma omgaat. Onze leerkrachten zullen uw kind op afstand volgen en begeleiden. U hoort via het ouderportaal of de mail van uw eigen school op welke wijze het aanbod op uw school specifiek vorm krijgt en op welke wijze het aan uw kind verstrekt wordt.

Gezonde kinderen van ouders met een vitale functie die niet op een andere manier opgevangen kunnen worden, zijn welkom op (een) school. Van ouders wordt gevraagd zelf een opvang mogelijkheid te zoeken en alleen als dit niet mogelijk is, gebruik te maken van opvang op school. Iedere school communiceert zelf met u over de plek van deze opvang.

Wij realiseren ons dat wij in deze bijzondere tijd een flink beroep doen op u. Wij vragen uw begrip en medewerking om in deze omstandigheden samen op te trekken.

Terug naar overzicht