Schoolgids

Hier vind je de schoolgids van BS de Diamant voor het schooljaar 2020-2021. De schoolgids is bedoeld als hulpmiddel voor ouders voor het maken van een goede schoolkeuze en daarnaast geeft de schoolgids ook een beeld van wat de school te bieden heeft op gebied van onderwijs en opvoeding. 

Download schoolgids