Korein Kinderplein

In een leuke, uitdagende en veilige omgeving is ons Kinderplein gevestigd in Basisschool de Diamant en geopend gedurende de 40 schoolweken. We bieden peuterwerk voor kinderen vanaf 2 jaar (met of zonder VVE-indicatie) en voorschoolse opvang van 07.30 - 08.30 uur voor basisschoolkinderen van de Diamant. Op het Kinderplein geven we extra aandacht aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat doen we in samenwerking met de school, zodat we op deze manier een doorlopende leerlijn kunnen bieden die aansluit op het basisonderwijs.