Korein

In een leuke, uitdagende en veilige omgeving is Korein gevestigd in Basisschool de Diamant en geopend gedurende de 40 schoolweken. We bieden peuterwerk voor kinderen vanaf 2 jaar (met of zonder VVE-indicatie) en voorschoolse opvang van 07.30 - 08.30 uur voor basisschoolkinderen van de Diamant. Bij Korein geven we extra aandacht aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat doen we in samenwerking met de school, zodat we op deze manier een doorlopende leerlijn kunnen bieden die aansluit op het basisonderwijs. 

Vanaf schooljaar 2019/2020 bieden we ook tieneropvang aan op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.15 uur tot 18.30 uur. Deze tieneropvang is voor kinderen vanaf 10 jaar. Sociale ontwikkeling; groepsgevoel, staan hoog in het vaandel bij onze tienergroep. We geven extra aandacht aan de toenemende zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigen inspraak van kinderen dat past bij de ontwikkeling van tieners.