Missie en Visie

We bieden een veilige basis voor kinderen, ouders en teamleden. We laten kinderen zich optimaal ontwikkelen, zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. We zijn een ontmoetingsplek in Someren voor kinderen, ouders, gezinnen. We zijn onderscheidend in het bieden van onderwijs aan alle kinderen uit Someren van nieuwkomer tot meerbegaafde leerling. We zijn een school die bekend staat om zijn diversiteit en de meerwaarde hiervan op het leren en ontwikkelen van leerlingen. We zijn een enthousiast team dat positief en professioneel met elkaar omgaat. We leren van en met elkaar. 

Onze visie bij de inrichting van ons onderwijs laten wij ons leiden door drie kernwaardes.

  • Samen: goede samenwerking leidt tot beter leren. We leren van en met elkaar. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elkaar.
  • Verantwoordelijkheid: we zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden op school. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor eigen werk en handelen.
  • Schitteren: Samen gaan we schitterend door het schooljaar heen. De kinderen zijn vrij om hun talenten te ontwikkelen, te groeien in alle mogelijkheden en zich open te stellen voor nieuwe kansen. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit positief wordt benaderd door school en omgeving.

Het motto van onze school is: Brede School de Diamant geeft kleur aan jouw talent.